Over HCB Bouwadvies BV

HCB Bouwadvies BV is al sinds 1988 actief op het gebied van bouwkostenmanagement. Menig klant voor zowel kleine verbouwingen als grote projecten heeft de weg naar ons kantoor weten te vinden.

De innovaties en regelgevingen binnen de bouw zijn aan voortdurende wijzigingen onderhevig. Onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van bouwkosten en al datgene wat daaraan onverbrekelijk verbonden is, zijn voor onze opdrachtgevers als betrouwbaar en accuraat gebleken.

Ons werkgebied beslaat heel Nederland. Hierbij moet opgemerkt worden dat ten zuiden van de grote rivieren onze kennis van de markt en haar medespelers natuurlijk optimaal is. Deze kennis is van cruciaal belang voor een accurate en een goed onderbouwde calculatie.

Wenst u alleen in piekperiodes een beroep te doen op HCB Bouwadvies B.V., dan kunnen wij als vakspecialisten snel en adequaat de door u verlangde gegevens leveren, hetzij volledig hetzij als aanvulling op uw eigen beschikbare mogelijkheden. Het is daarom niet nodig, door gebrek aan rekencapaciteit binnen uw eigen organisatie, een project aan u voorbij te laten gaan.

Indien er meerdere bedrijven een calculatie van hetzelfde project bij ons aanvragen krijgt u te maken met een aantrekkelijke kostenbesparing, gezien de kosten voor de hoeveelheden bepaling door meerdere partijen wordt gedragen. Deze situatie wordt echter alleen tot uitvoer gebracht met de uitdrukkelijke terugkoppeling en instemming van alle daarbij betrokken partijen, onder het principe die het eerst komt bepaald. HCB Bouwadvies B.V. kan in deze mogelijke situatie echter maar voor ��n opdrachtgever prijzen en normeren.

Helbeek 193
5914 SB, Venlo

Mobiel: 06-23973039
Telefoon: 077-3545651
calculatie@hcb-bouwadvies.nl